Μικροφωνική αλληλεγγύης στον Σπ.Στρατούλη

Χθες Τρίτη 17/12 πραγματοποιήθηκε μικροφωνική στο μετρό Δάφνης ως κίνηση αλληλεγγύης και αντιπληροφόρησης για την απεργία πείνας του αγωνιστή Σπύρου Στρατούλη. Η δράση διήρκησε 2 ώρες. Μοιράστηκαν κείμενα της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στον απεργό και κολλήθηκαν αφίσες και χαρτοπανό. Συμμετείχαν σύντροφοι από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και από συλλογικότητες των νοτίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *