Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας

Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Όσοι και όσες συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτής της νέας δομής μοιραζόμαστε κοινότητα αγώνων, κοινότητα στησίματος και υπεράσπισης δομών και συλλογικοτήτων, μας ενώνει κοινότητα αξιών και προταγμάτων, κοινότητα τόπων δράσης και ζωής.

Αυτήν την κοινότητα καλούμαστε να ορίσουμε. Να της προσδώσουμε περιεχόμενο αρχών και αξιών, να περιγράψουμε την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, να σκιαγραφήσουμε τα συστατικά της στοιχεία και να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα.

Θέλουμε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και επιθυμούμε αυτό να γίνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα και ανάγκες μας. Η κοινότητά μας και οι λειτουργίες της θέλουμε να διέπονται από τις αρχές της ισοτιμίας στη λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις, από την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και επικοινωνία, δεν επιθυμούμε αρχηγούς και ειδικούς των πολιτικών διαδικασιών, ούτε την ανάθεση των υποθέσεών μας σε άλλους. Επιθυμούμε την ισότητα μεταξύ των μελών μας και αντιτιθόμαστε στην κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο (ασχέτως είδους: έμφυλη, οικονομική, γονική, …) και στην κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση. Προάγουμε την πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών, ενώ επιδιώκουμε τη σύνθεση και συναίνεση στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεση των δράσεων. Αναγνωρίζουμε ότι οι διαφορές μας είναι ο πλούτος του ανθρώπινου οικοσυστήματος που προσπαθούμε να δομήσουμε. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός δημόσιου πεδίου όπου συμμετέχουμε ως συνολικοί άνθρωποι και όχι ως κατακερματισμένες ιδιότητες (καταναλωτές, εργαζόμενοι, δημότες, κοκ). Ενός δημόσιου πεδίου όπου όλες οι λειτουργίες (οικονομικές, πολιτικές, δημοτικές, πολιτιστικές, κοκ) εντάσσονται σε αυτό και φεύγουν από περισσότερο ή λιγότερο ιδιωτικά πεδία.

Τί συνθέτει την κοινότητά μας: αποτελείται από όλους όσους επιλέγουν ελεύθερα να συμμετέχουν σε αυτήν. Αναπτύσσεται σε συγκεκριμένη χωρική επικράτεια, που είναι οι νότιες περιοχές της Αθήνας. Τη ζωή της κοινότητας συνθέτουν και οι λειτουργίες και δομές που επιλέγουμε να θεμελιώσουμε και να αναπτύξουμε. Όλα αυτά μαζί απαρτίζουν το ανθρώπινο οικοσύστημα μας.

Η κοινότητα έχει μία αμεσοδημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και όργανα εκτέλεσης αυτών. Η προσπάθειά μας θέτει υπό συζήτηση το ζήτημα της κοινωνικής οργάνωσης απέναντι στο μοντέλο αντιπροσώπευσης. Δεν είναι απλώς μία λύση ανάγκης για την κάλυψη ελλείψεων των καθεστωτικών εξουσιαστικών δομών εν μέσω κρίσης. Είναι αξιακή επιλογή. Υπό αυτήν την έννοια η πολιτική της διαδικασία τίθεται απέναντι και αντιθετικά τόσο με τις κρατικές και δημοτικές αρχές και τρόπο λειτουργίας, όσο και με τις δομές και αρχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Η βασική λειτουργία λήψης αποφάσεων είναι η κοινοτική συνέλευση όλων των μελών της κοινότητας. Η συμμετοχή οφείλει να είναι συνεπής και συνεχής. Η πραγματική δουλειά θα γίνεται στις δομές που θα υλοποιούν τα όσα αποφασίζουμε. Για την καλύτερη οργάνωση ομοειδών δομών και λειτουργιών, προτείνουμε να υπάρχουν θεματικά συμβούλια. Η συμμετοχή σε αυτά θα γίνεται με εναλλαγή και θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάκλησης. Οι δομές και τα συμβούλια θα λειτουργούν στα πολιτικά και αξιακά πλαίσια που θέτει η κοινοτική συνέλευση. Εντός αυτών των πλαισίων, οι δομές και τα συμβούλια θα έχουν την ελευθερία να υλοποιούν τους στόχους και σκοπούς τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και παίρνοντας αποφάσεις. Η συνέλευση θα είναι αρκετά αραιή (π.χ. κάθε 2 μήνες), ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Ενώ η λειτουργία των οργάνων θα είναι όσο συχνή απαιτείται. Τα όργανα θα είναι αυτά που θα προετοιμάζουν το υλικό και τα θέματα των συνελεύσεων, ώστε αυτές να είναι μεστές αποφάσεων. Η ακριβής αρχιτεκτονική θα καθοριστεί με τον καιρό και την εμπειρία που αποκομίζουμε. Ως μπούσουλα ας έχουμε από τη μία την ανάγκη να είμαστε αποδοτικοί και από την άλλη να διατηρούμε τον κοινοτικό έλεγχο και να μην δημιουργούμε ιδιωτικές νησίδες.

Η έννοια του μέλους προκύπτει από την ισσοροπημένη συμμετοχή και στα 2 σκέλη της ζωής της κοινότητας, δηλαδή από τη συμμετοχή τόσο στην καθημερινή ζωή (δομές, δράσεις, συμβούλιο) όσο και στις πολιτικές διαδικασίες αυτής (συνέλευση κοινότητας).

Σκόπιμο είναι όσα άτομα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινότητα να το δηλώνουν με κάποιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η αλληλογνωριμία μας και η αίσθηση του ποιοι/ες είμαστε. Θεωρούμε ότι κάθε νέο μέλος που θέλει να συμμετάσχει στην κοινότητα, συνειδητά ασπάζεται τις πολύ βασικές αξίες της κοινότητας, όπως έχουν αποτυπωθεί στο κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας αυτής και όπως θα διαμορφώνονται στο μέλλον.

Τα παραπάνω σημαίνουν πρακτκά ότι για να αποτελέσει κάποιος/α μέλος της κοινότητας, αρκεί να θέλει συνειδητά να συμμετάσχει. Η συμμετοχή μπορεί να εκκινήσει είτε από τις πολιτικές διαδικασίες ή από τη συμμετοχή σε κάποια επιμέρους δομή ή ομάδα της κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση σκόπιμο είναι η έναρξη συμμετοχής, εφόσον θεωρούμε ότι είναι συνειδητή από το νέο μέλος, να ανακοινώνεται στη συνέλευση της κοινότητας, ώστε να διευκολύνεται η αλληλογνωριμία.

Αναγνωρίζουμε ότι η όλη προσπάθειά μας ενέχει μεγάλο ποσοστό πειραματισμού και επιθυμούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτή στη συμμετοχή και στη δοκιμή. Έτσι δηλώνουμε ότι θέλουμε με γενναιότητα να είμαστε ανοικτοί σε κάθε νέο μέλος και κάθε νέα ιδέα ή πρωτοβουλία, ασχέτως αν τον κάθε ένα/μία από εμάς προσωπικά τον/την εκφράζει αυτή η κάθε επιλογή/πρωτοβουλία.

Αν προκύπτουν προβλήματα ή άλλου τύπου θέματα προς επίλυση, τότε εκ των υστέρων και σε κλίμα αλληλοεμπιστοσύνης θα τα αντιμετωπίζουμε μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας της