Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Αυτοπαρουσίαση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

1
Αλήθεια, τι είναι αυτή η «Αυτόνομη Κοινότητα Νότιας Αθήνας»; Είναι μια μετονομασία πραγμάτων που υπήρχαν και πριν; Είναι ένας βαρύγδουπος τίτλος μιας παρέας ανθρώπων όπου οι λέξεις του κοντεύουν να είναι πιο πολλές ακόμα κι από τον αριθμό των μελών; Είναι μια ακόμα ιδέα που θα πέσει στο «κινηματικό» και «κοινωνικό» κενό που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σήμερα;

2
Τι είναι λοιπόν αυτή η «Αυτόνομη Κοινότητα»; Θα είμαστε υποκριτές αν πούμε πως υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Μπορεί όμως να υπάρξει μια συγκεκριμένη περιγραφή για το πώς φτάσαμε να πιστεύουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να σχηματίσουμε τέτοιες «αυτόνομες κοινότητες» και ποια θα είναι τα βασικά τους γνωρίσματα. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει με ένα έργο τέχνης. Προτού δημιουργηθεί απαιτούνται άπειρα σκαριφήματά του. Και αυτές οι «αυτόνομες κοινότητες» που επιχειρούμε να θέσουμε σε άμεση διαμόρφωση τώρα είναι ένα τέτοιο σκαρίφημα στη νότια απόληξη της αθηναϊκής μητρόπολης.

3
Σκοπός της Αυτόνομης Κοινότητας είναι η κοινωνική αυτοδυναμία μέσα από κοινοτικές μορφές αυτοοργάνωσης, μορφές οργάνωσης δηλαδή που λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και οποιονδήποτε άλλον πολιτικό ή οικονομικό κυρίαρχο θεσμό ή μηχανισμό. Η κοινωνική αυτοδυναμία είναι επιτεύξιμη μόνο μέσα από τη διαμόρφωση και διεύρυνση μιας πολυδιάστατης νέας κοινωνικής δραστηριότητας, βασισμένης στην άμεση δημοκρατία, την οριζόντια δικτύωση, την ισότιμη συνεργασία, την ανάληψη συγκεκριμένων ευθυνών, την ανακλητότητα των εκπροσώπων, την ομόσπονδη οργάνωση με άλλες ανάλογες κοινότητες σε άλλες ή και στις ίδιες περιοχές.

4
Ο σκοπός της Αυτόνομης Κοινότητας δεν αποτελεί μια υπόθεση που αφορά μόνο την ίδια και τις γειτονιές στις οποίες αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται αλλά έναν σκοπό που αφορά στο σύνολο της γεωγραφικής ελλαδικής επικράτειας. Συνεπώς, είναι σημαντικό, παράλληλα με την ανάπτυξη των οργανωτικών μορφών και δράσεων της Αυτόνομης Κοινότητας, να αναπτύσσονται και εκείνες οι σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ομόσπονδη σύνδεση και σύμπραξη με άλλες, ανάλογες αυτόνομες κοινότητες. Και η γεωγραφία της ελευθερίας ασφαλώς δεν γνωρίζει κανένα σύνορο, ιδιαίτερα κρατικό. Continue reading Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Αυτοπαρουσίαση

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας

Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Όσοι και όσες συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτής της νέας δομής μοιραζόμαστε κοινότητα αγώνων, κοινότητα στησίματος και υπεράσπισης δομών και συλλογικοτήτων, μας ενώνει κοινότητα αξιών και προταγμάτων, κοινότητα τόπων δράσης και ζωής.

Αυτήν την κοινότητα καλούμαστε να ορίσουμε. Να της προσδώσουμε περιεχόμενο αρχών και αξιών, να περιγράψουμε την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, να σκιαγραφήσουμε τα συστατικά της στοιχεία και να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα.

Θέλουμε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και επιθυμούμε αυτό να γίνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα και ανάγκες μας. Η κοινότητά μας και οι λειτουργίες της θέλουμε να διέπονται από τις αρχές της ισοτιμίας στη λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις, από την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και επικοινωνία, δεν επιθυμούμε αρχηγούς και ειδικούς των πολιτικών διαδικασιών, ούτε την ανάθεση των υποθέσεών μας σε άλλους. Επιθυμούμε την ισότητα μεταξύ των μελών μας και αντιτιθόμαστε στην κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο (ασχέτως είδους: έμφυλη, οικονομική, γονική, …) και στην κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση. Προάγουμε την πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών, ενώ επιδιώκουμε τη σύνθεση και συναίνεση στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεση των δράσεων. Αναγνωρίζουμε ότι οι διαφορές μας είναι ο πλούτος του ανθρώπινου οικοσυστήματος που προσπαθούμε να δομήσουμε. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός δημόσιου πεδίου όπου συμμετέχουμε ως συνολικοί άνθρωποι και όχι ως κατακερματισμένες ιδιότητες (καταναλωτές, εργαζόμενοι, δημότες, κοκ). Ενός δημόσιου πεδίου όπου όλες οι λειτουργίες (οικονομικές, πολιτικές, δημοτικές, πολιτιστικές, κοκ) εντάσσονται σε αυτό και φεύγουν από περισσότερο ή λιγότερο ιδιωτικά πεδία. Continue reading Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ [Αυτοπαρουσίαση]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Tο Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2000. Στο στέκι συμμετέχουν άνθρωποι που κατοικούν στις περιοχές της νότιας Αθήνας. Η κοινή δράση, η συμφωνία πάνω στις βασικές αρχές του στεκιού και η άμεση κι ισότιμη επαφή είναι αυτά που ορίζουν κάποιον ως μέλος της συλλογικότητας μας και όχι κάποια κάρτα εγγραφής ή κομματική ταυτότητα.

Η ιδέα του στεκιού γεννήθηκε από μια παρέα ανθρώπων, από το Μπραχάμι, που δραστηριοποιούνταν σποραδικά σε τοπικό επίπεδο κι είχαν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου συνεύρεσης. Ο αρχικός αυτός πυρήνας πλαισιώθηκε κι από άλλους συντρόφους, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί παλιότερα σε αντιεξουσιαστικές ομάδες στις νότιες συνοικίες της Αθήνας.

Το Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους όσους σέβονται τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Σε όσους δεν δέχονται να κλειστούν στα εμπορευματικά κι εξουσιαστικά καλούπια που μας επιβάλλουν, αλλά προσπαθούν μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες να αγωνιστούν και να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Το στέκι ως εκ τούτου δεν έχει καμιά σχέση (παρά μόνο εχθρική) με οποιοδήποτε κόμμα, δημοτική αρχή, επιχείρηση ή κρατικό οργανισμό.

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία του στεκιού όσο και στην πολιτική του δράση, λαμβάνονται από τη συνέλευση του στεκιού, στην οποία συμμετέχουν ισότιμα όσοι ενδιαφέρονται να συνδιαμορφώσουν. Ομοίως τα έξοδα του χώρου καλύπτονται από την ελεύθερη συνεισφορά των μελών και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν το εγχείρημα.

Οι βασικές αρχές του στεκιού είναι οι εξής:

Ο αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του, εφόσον όχι μόνο δεν σχετίζεται αλλά κι αντιτίθεται στο κράτος, τα κόμματα, τις δημοτικές αρχές.

Ο αμεσοδημοκρατικός κι αντιιεραρχικός χαρακτήρας του, έχοντας ως μόνο όργανο λήψης αποφάσεων την εβδομαδιαία γενική συνέλευση των μελών του.

Ο αντιεμπορευματικος χαρακτήρας του καθώς δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα που να αποσκοπεί στο κέρδος.

Το στέκι έχει μια συγκεκριμένη ελευθεριακή αντίληψη βάσει της οποίας προσπαθεί να δημιουργήσει δομές και συνθήκες ελευθερίας, να αναπτύξει μια απελευθερωτική δράση πάνω σε ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και της κοινωνικής πραγματικότητας. Continue reading ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ [Αυτοπαρουσίαση]