Feb 25 2018

Εκδήλωση για τον “σωφρονιστικό κώδικα” και του αγώνες στις φυλακές [Κυριακή 25/2, 6.30μμ, στον Κοινό Τόπο]

No responses yet

Feb 22 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ

Continue Reading »

No responses yet

Feb 22 2018

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Αυτοπαρουσίαση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

1
Αλήθεια, τι είναι αυτή η «Αυτόνομη Κοινότητα Νότιας Αθήνας»; Είναι μια μετονομασία πραγμάτων που υπήρχαν και πριν; Είναι ένας βαρύγδουπος τίτλος μιας παρέας ανθρώπων όπου οι λέξεις του κοντεύουν να είναι πιο πολλές ακόμα κι από τον αριθμό των μελών; Είναι μια ακόμα ιδέα που θα πέσει στο «κινηματικό» και «κοινωνικό» κενό που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σήμερα;

2
Τι είναι λοιπόν αυτή η «Αυτόνομη Κοινότητα»; Θα είμαστε υποκριτές αν πούμε πως υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Μπορεί όμως να υπάρξει μια συγκεκριμένη περιγραφή για το πώς φτάσαμε να πιστεύουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να σχηματίσουμε τέτοιες «αυτόνομες κοινότητες» και ποια θα είναι τα βασικά τους γνωρίσματα. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει με ένα έργο τέχνης. Προτού δημιουργηθεί απαιτούνται άπειρα σκαριφήματά του. Και αυτές οι «αυτόνομες κοινότητες» που επιχειρούμε να θέσουμε σε άμεση διαμόρφωση τώρα είναι ένα τέτοιο σκαρίφημα στη νότια απόληξη της αθηναϊκής μητρόπολης.

3
Σκοπός της Αυτόνομης Κοινότητας είναι η κοινωνική αυτοδυναμία μέσα από κοινοτικές μορφές αυτοοργάνωσης, μορφές οργάνωσης δηλαδή που λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και οποιονδήποτε άλλον πολιτικό ή οικονομικό κυρίαρχο θεσμό ή μηχανισμό. Η κοινωνική αυτοδυναμία είναι επιτεύξιμη μόνο μέσα από τη διαμόρφωση και διεύρυνση μιας πολυδιάστατης νέας κοινωνικής δραστηριότητας, βασισμένης στην άμεση δημοκρατία, την οριζόντια δικτύωση, την ισότιμη συνεργασία, την ανάληψη συγκεκριμένων ευθυνών, την ανακλητότητα των εκπροσώπων, την ομόσπονδη οργάνωση με άλλες ανάλογες κοινότητες σε άλλες ή και στις ίδιες περιοχές.

4
Ο σκοπός της Αυτόνομης Κοινότητας δεν αποτελεί μια υπόθεση που αφορά μόνο την ίδια και τις γειτονιές στις οποίες αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται αλλά έναν σκοπό που αφορά στο σύνολο της γεωγραφικής ελλαδικής επικράτειας. Συνεπώς, είναι σημαντικό, παράλληλα με την ανάπτυξη των οργανωτικών μορφών και δράσεων της Αυτόνομης Κοινότητας, να αναπτύσσονται και εκείνες οι σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ομόσπονδη σύνδεση και σύμπραξη με άλλες, ανάλογες αυτόνομες κοινότητες. Και η γεωγραφία της ελευθερίας ασφαλώς δεν γνωρίζει κανένα σύνορο, ιδιαίτερα κρατικό. Continue Reading »

No responses yet

Feb 22 2018

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας | Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Αυτόνομη κοινότητα νότιας Αθήνας

Κείμενο αρχών και τρόπου λειτουργίας

Όσοι και όσες συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτής της νέας δομής μοιραζόμαστε κοινότητα αγώνων, κοινότητα στησίματος και υπεράσπισης δομών και συλλογικοτήτων, μας ενώνει κοινότητα αξιών και προταγμάτων, κοινότητα τόπων δράσης και ζωής.

Αυτήν την κοινότητα καλούμαστε να ορίσουμε. Να της προσδώσουμε περιεχόμενο αρχών και αξιών, να περιγράψουμε την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, να σκιαγραφήσουμε τα συστατικά της στοιχεία και να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα.

Θέλουμε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και επιθυμούμε αυτό να γίνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα και ανάγκες μας. Η κοινότητά μας και οι λειτουργίες της θέλουμε να διέπονται από τις αρχές της ισοτιμίας στη λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις, από την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και επικοινωνία, δεν επιθυμούμε αρχηγούς και ειδικούς των πολιτικών διαδικασιών, ούτε την ανάθεση των υποθέσεών μας σε άλλους. Επιθυμούμε την ισότητα μεταξύ των μελών μας και αντιτιθόμαστε στην κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο (ασχέτως είδους: έμφυλη, οικονομική, γονική, …) και στην κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση. Προάγουμε την πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών, ενώ επιδιώκουμε τη σύνθεση και συναίνεση στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεση των δράσεων. Αναγνωρίζουμε ότι οι διαφορές μας είναι ο πλούτος του ανθρώπινου οικοσυστήματος που προσπαθούμε να δομήσουμε. Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός δημόσιου πεδίου όπου συμμετέχουμε ως συνολικοί άνθρωποι και όχι ως κατακερματισμένες ιδιότητες (καταναλωτές, εργαζόμενοι, δημότες, κοκ). Ενός δημόσιου πεδίου όπου όλες οι λειτουργίες (οικονομικές, πολιτικές, δημοτικές, πολιτιστικές, κοκ) εντάσσονται σε αυτό και φεύγουν από περισσότερο ή λιγότερο ιδιωτικά πεδία. Continue Reading »

No responses yet

Feb 22 2018

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ [Αυτοπαρουσίαση]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Tο Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2000. Στο στέκι συμμετέχουν άνθρωποι που κατοικούν στις περιοχές της νότιας Αθήνας. Η κοινή δράση, η συμφωνία πάνω στις βασικές αρχές του στεκιού και η άμεση κι ισότιμη επαφή είναι αυτά που ορίζουν κάποιον ως μέλος της συλλογικότητας μας και όχι κάποια κάρτα εγγραφής ή κομματική ταυτότητα.

Η ιδέα του στεκιού γεννήθηκε από μια παρέα ανθρώπων, από το Μπραχάμι, που δραστηριοποιούνταν σποραδικά σε τοπικό επίπεδο κι είχαν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου συνεύρεσης. Ο αρχικός αυτός πυρήνας πλαισιώθηκε κι από άλλους συντρόφους, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί παλιότερα σε αντιεξουσιαστικές ομάδες στις νότιες συνοικίες της Αθήνας.

Το Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους όσους σέβονται τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Σε όσους δεν δέχονται να κλειστούν στα εμπορευματικά κι εξουσιαστικά καλούπια που μας επιβάλλουν, αλλά προσπαθούν μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες να αγωνιστούν και να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Το στέκι ως εκ τούτου δεν έχει καμιά σχέση (παρά μόνο εχθρική) με οποιοδήποτε κόμμα, δημοτική αρχή, επιχείρηση ή κρατικό οργανισμό.

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία του στεκιού όσο και στην πολιτική του δράση, λαμβάνονται από τη συνέλευση του στεκιού, στην οποία συμμετέχουν ισότιμα όσοι ενδιαφέρονται να συνδιαμορφώσουν. Ομοίως τα έξοδα του χώρου καλύπτονται από την ελεύθερη συνεισφορά των μελών και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν το εγχείρημα.

Οι βασικές αρχές του στεκιού είναι οι εξής:

Ο αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του, εφόσον όχι μόνο δεν σχετίζεται αλλά κι αντιτίθεται στο κράτος, τα κόμματα, τις δημοτικές αρχές.

Ο αμεσοδημοκρατικός κι αντιιεραρχικός χαρακτήρας του, έχοντας ως μόνο όργανο λήψης αποφάσεων την εβδομαδιαία γενική συνέλευση των μελών του.

Ο αντιεμπορευματικος χαρακτήρας του καθώς δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα που να αποσκοπεί στο κέρδος.

Το στέκι έχει μια συγκεκριμένη ελευθεριακή αντίληψη βάσει της οποίας προσπαθεί να δημιουργήσει δομές και συνθήκες ελευθερίας, να αναπτύξει μια απελευθερωτική δράση πάνω σε ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και της κοινωνικής πραγματικότητας. Continue Reading »

No responses yet

Nov 06 2017

Κάλεσμα από το ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη στην αντιφασιστική πορεία στην Δάφνη | Τρ. 7/11, 6μμ, πλ. Καλογήρων – Μετρό Δάφνης

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ

Η ρατσιστική ξενοφοβική επίθεση στο σπίτι που ζούσε ο 11χρονος Αφγανός μαθητής Αμιρ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς δολοφονικών επιθέσεων από φασίστες εναντίον μεταναστών, που έγιναν το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως στα Πατήσια, στον Ασπρόπυργο, στο Κερατσίνι και αλλού και είναι άμεσα συνυφασμένη με τον αναχρονιστικό και εθνικιστικό θεσμό των παρελάσεων. Είναι μια επίθεση σε ένα παιδί που κληρώθηκε να σηκώσει τη σημαία μιας χώρας που έχει συμβάλει έμπρακτα στον πόλεμο και στην καταστροφή του Αφγανιστάν, που οδήγησε στο θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, στην άνοδο των Ταλιμπάν και στο ξεριζωμό παιδιών όπως ο Αμίρ.

Οι φασίστες που έσπασαν τα τζάμια στο σπίτι που έμενε ο μικρός Αμίρ με τη μητέρα και τα αδέλφια του δεν ήταν μόνοι. Σε αυτή τη ρατσιστική κτηνωδία είχαν μαζί τους το διευθυντή και τους δάσκαλους του 6ου δημοτικού σχολείου Δάφνης. Είχαν μαζί τους το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Είχαν μαζί τους τους ξενοφοβικούς και τους ρατσιστές της γειτονιάς. Είχαν ως συμμάχους τους, τους θεσμούς του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης που παρά τους αντιρατσιστικούς τους νόμους ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική της ευρώπης φρούριο απέναντι στους μετανάστες, που τους θέλει εγκλωβισμένους στην Ελλάδα, απορρίπτοντας αιτήματα για οικογενειακή επανένωση. Είχαν ως συμμάχους τους τα ΜΜΕ, που καλλιεργούν με κάθε ευκαιρία τα συντηρητικά, ρατσιστικά και πατριαρχικά κατάλοιπα της ελληνικής κοινωνίας. Είχαν μαζί τους όσους σωπαίνουν και δεν αντιδρούν.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι φασίστες στα νότια, αλλά και ευρύτερα, βρίσκονται στην αφάνεια λόγο της συνεχούς παρουσίας του αντιφασιστικού κινήματος, που δεν τους αφήνει περιθώρια δράσης, οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις τους φανερώνουν μια προσπάθεια να βγουν ξανά από τις τρύπες τους και να διεκδικήσουν λόγο και δράση στο δημόσιο χώρο, όπως για παράδειγμα η τελευταία προσπάθεια για ομοφοβική συγκέντρωση στο Σύνταγμα .

Σκοπός των αφεντικών και των φασιστών είναι οι πλαστοί διαχωρισμοί μεταξύ των από τα κάτω και άρα η απομόνωση και η αποδυνάμωσή τους. Μέσω της διάχυσης ρατσιστικών συμπεριφορών και νοοτροπιών προσπαθούν να διαχωρίσουν τους ανθρώπους βάση του φύλου, του διαφορετικού χρώματος στο δέρμα, της γλώσσας, της θρησκείας κλπ. Εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας ως κομμάτι των καταπιεσμένων, είμαστε μαζί με τους μετανάστες ως μέρος του ίδιου κοινωνικού και ταξικού υποκειμένου. Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη πως ο φασισμός θα νικηθεί στην ΕΔΕ του διευθυντή του σχολείου ή στα δικαστήρια (βλέπε κωλυσιεργία της εκδίκασης της υπόθεσης της Χ.Α. ως εγκληματική οργάνωση ως μια ακόμη απόδειξη της συνεργασίας φασιστών και αστικής δικαιοσύνης). Άλλωστε είναι ο ίδιος θεσμικός ρατσισμός που εκφράζεται μέσα από τους φράχτες και τα σύνορα, τις επιχειρήσεις «σκούπα» της ελληνικής αστυνομίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας ενάντια στην ανισότητα και μόνο μέσα από αυτοοργανωμένους και αδιαμεσολάβητους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες θα μπορέσουμε να περάσουμε στην αντεπίθεση ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο, διαλύοντας στο δρόμο μας οποιοδήποτε ρατσιστικό και φασιστικό μόρφωμα. Κάθε χέρι που σηκώνεται σε μετανάστη είναι επίθεση προς όλους τους εκμεταλλευόμενους και πρέπει να κόβεται.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ: ΤΡΙΤΗ 7/11, 18:00, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ / ΔΑΦΝΗ (ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ)

ελευθεριακό στέκι πικροδάφνη
5/11/2017

No responses yet

Nov 06 2017

Συγκέντρωση-Πορεία ενάντια στη φασιστική επίθεση στη Δάφνη | Τρίτη 7/11, 6μμ, πλ. Καλογήρων (Μετρό Δάφνης)

No responses yet

Nov 04 2017

Κείμενο αλληλεγγύης στον σύντροφο Κωνσταντίνο Γ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γ.

ΝΤΙΝΟ ΓΕΡΑ…

Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου συλλαμβάνεται ο σύντροφός μας Κωνσταντίνος Γ. από την αντιτρομοκρατική σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Νικόπουλο, σχετικά με την αποστολή δεμάτων – βομβών τον Μάρτιο του ’17. Λίγες ώρες αργότερα συλλαμβάνεται σύντροφος από το φιλικό περιβάλλον του Κωνσταντίνου – ο οποίος τις επόμενες μέρες αφήνεται ελεύθερος – ενώ έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια και των δυο συλληφθέντων. Τις επόμενες ημέρες επιχειρούνται περαιτέρω έρευνες σε σπίτια και προσαγωγές μενομωμένων συντρόφων και αλληλέγγυων, χωρίς να παράξουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα – προς απελπισία της κυβέρνησης και της αντιτρομοκρατικής.

Οι πρόσφατες αυτές επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής, το συντελούμενο μπαράζ συλλήψεων, οι εν εξελίξει παρακολουθήσεις και έρευνες σε σπίτια αγωνιστών, όπως και η επιχειρούμενη σύνδεση του συντρόφου μας Κωνσταντίνου με έναν πακτωλό ενεργειών αλλά και.. πλήθος οργανώσεων του ένοπλου αγώνα, συνιστούν άλλη μια ψηφίδα στο κυβερνητικό κατασταλτικό σχέδιο των αγώνων των αναρχικών εν γένει, αλλά και των κινημάτων συνολικά. Continue Reading »

No responses yet

Jul 05 2017

cocktail party | Παρασκευή 7/7, 10μμ, στην αυλή του ελευθεριακού στεκιού Πικροδάφνη

No responses yet

Jul 01 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ [αφίσα Συντονισμού Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα νότιας-ανατολικής Αθήνας]

No responses yet

« Prev - Next »

css.php