Θέρος – Τρύγος – Πόλεμος

theros trygos polemos

Μια από τις δυο πρώτες αφίσες του Συντοντονισμού Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα Νότιας-Ανατολικής Αθήνας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *