Στεκι

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΤΕΚΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Tο Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2000. Στο στέκι συμμετέχουν άνθρωποι που κατοικούν στις περιοχές της νότιας Αθήνας. Η κοινή δράση, η συμφωνία πάνω στις βασικές αρχές του στεκιού και η άμεση κι ισότιμη επαφή είναι αυτά που ορίζουν κάποιον ως μέλος της συλλογικότητας μας και όχι κάποια κάρτα εγγραφής ή κομματική ταυτότητα.

Η ιδέα του στεκιού γεννήθηκε από μια παρέα ανθρώπων, από το Μπραχάμι, που δραστηριοποιούνταν σποραδικά σε τοπικό επίπεδο κι είχαν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου συνεύρεσης. Ο αρχικός αυτός πυρήνας πλαισιώθηκε κι από άλλους συντρόφους, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί παλιότερα σε αντιεξουσιαστικές ομάδες στις νότιες συνοικίες της Αθήνας.

Το Ελευθεριακό στέκι «Πικροδάφνη» είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους όσους σέβονται τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Σε όσους δεν δέχονται να κλειστούν στα εμπορευματικά κι εξουσιαστικά καλούπια που μας επιβάλλουν, αλλά προσπαθούν μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες να αγωνιστούν και να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Το στέκι ως εκ τούτου δεν έχει καμιά σχέση (παρά μόνο εχθρική) με οποιοδήποτε κόμμα, δημοτική αρχή, επιχείρηση ή κρατικό οργανισμό.

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία του στεκιού όσο και στην πολιτική του δράση, λαμβάνονται από τη συνέλευση του στεκιού, στην οποία συμμετέχουν ισότιμα όσοι ενδιαφέρονται να συνδιαμορφώσουν. Ομοίως τα έξοδα του χώρου καλύπτονται από την ελεύθερη συνεισφορά των μελών και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν το εγχείρημα.

Οι βασικές αρχές του στεκιού είναι οι εξής:

Ο αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του, εφόσον όχι μόνο δεν σχετίζεται αλλά κι αντιτίθεται στο κράτος, τα κόμματα, τις δημοτικές αρχές.

Ο αμεσοδημοκρατικός κι αντιιεραρχικός χαρακτήρας του, έχοντας ως μόνο όργανο λήψης αποφάσεων την εβδομαδιαία γενική συνέλευση των μελών του.

Ο αντιεμπορευματικος χαρακτήρας του καθώς δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα που να αποσκοπεί στο κέρδος.

Το στέκι έχει μια συγκεκριμένη ελευθεριακή αντίληψη βάσει της οποίας προσπαθεί να δημιουργήσει δομές και συνθήκες ελευθερίας, να αναπτύξει μια απελευθερωτική δράση πάνω σε ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και της κοινωνικής πραγματικότητας.

Θέλουμε να αρθρώνουμε λόγο για κάθε ζήτημα της γειτονιάς που μας αγγίζει και να αντιστεκόμαστε σε ο,τι επιβουλεύεται τις ζωές μας. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι οι άνθρωποι θα επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Δεν έχουμε να προσφέρουμε έτοιμες λύσεις. Ξεκινήσαμε αυτό το πείραμα, απλώς βασιζόμενοι στην αρχή ότι κάθε άτομο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να πραγματώνει τα όνειρα του και ότι οι κοινότητες ανθρώπων, που τους συνδέουν κάποιες κοινές αρχές και σχέσεις αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης, μπορούν να βρουν τους τρόπους και τις γνώσεις να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, σε συνεργασία με άλλες κοινότητες, χωρίς την κηδεμονία και τη διαμεσολάβηση του κράτους, των ειδικών και των νόμων της αγοράς.

Ένα πείραμα στο να εφαρμόσουμε στην πράξη τις ιδέες μας, να δούμε τα όρια μας καθώς και τα προβλήματα που θα συναντήσουμε.

Το στέκι συμπράττει και με άλλους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους κι αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες (και εκτός Ελλάδος) με μια μορφή συντονισμένης κι ισότιμης συνεργασίας, έχοντας βέβαια υπόψη ότι ο βασικός προσανατολισμός του είναι η τοπική παρέμβαση και η συνεχής διεύρυνση αυτοοργανωμένων μορφών δράσης και δομών σε τοπικό επίπεδο.

Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε το 2012 ο ΣΑΚΑΝΑ (συντονισμός αναρχικών κοινοτήτων αγώνα στα νότια κι ανατολικά) από αναρχικές συλλογικότητες που δραστηριοποιούντα στις νότιες κι ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, με σκοπό τη συντονισμένη δράση των αναρχικών συλλογικοτήτων στις περιοχές αυτές, τον κοινό λόγο και την δυναμική παρέμβαση στο κοινωνικό πεδίο, εξίσου σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Τόσο ο λόγος όσο και οι δράσεις του στεκιού έχουν αναφορά σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της ζωής και της καθημερινότητας μας: Εργασία, εκπαίδευση, οικολογία, πολιτισμός, αλληλεγγύη, ρατσισμός, αντιφασισμός, μεταναστευτικό, αντικαπιταλισμός, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, δημόσιοι χώροι, μέσα μαζικής μεταφοράς, αντισεξισμός, διάφορα τοπικά ζητήματα.

Ο λόγος του στεκιού εξωτερικεύεται με την τακτική έκδοση του εντύπου δρόμου «Νήριον» που διανέμεται χωρίς αντίτιμο στις γειτονιές μας καθώς και με αφίσες που κολλιούνται σε κεντρικά σημεια των περιοχών μας αλλά και με μοιράσματα κειμένων.

Στο χώρο του στεκιού λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη, αρχείο κινηματικού υλικού, αυτοοργανωμένο καφενείο και κατά περιόδους διάφορα αυτοοργανωμένα μαθήματα. Διοργανώνονται ακόμη συναυλίες τόσο στο χώρο του στεκιού οσο και σε δημόσιους χώρους, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, πολιτικές εκδηλώσεις-συζητήσεις, εξωτερικές δράσεις και παρεμβάσεις, εκδόσεις εντύπων κ.ά
Το στέκι επιδιώκει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου χώρου, διαλύοντας την επιβεβλημένη αποξένωση και προτάσσοντας τις βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία μιας πραγματικά ανθρώπινης κοινότητας, την αλληλεγγύη και την ισότιμη συνεργασία.

Μέσα από τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μας να φτάσουμε στην κατάργηση τους.

Στην προσπάθεια μας να οικειοποιηθούμε ξανά τον χρόνο μας και το χώρο, συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός καινούριου χώρου, αυτοδιαχειριζόμενου, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους. Με αρχές όπως την πρωτοβουλία του ατόμου αλλά και της συλλόγικότητας για την αποιεράρχηση κι αποεμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων καθώς και την άμεση επικοινωνία.

Συμμετέχουμε στην Αυτόνομη Κοινότητα Νότιας Αθήνας. Διαθέτουμε τις υποδομές μας και το χώρο μας στην κοινότητα και στις συλλογικές διαδικασίες της, συνεχίζοντας να λειτουργούμε ως συλλογικότητα και ως άτομα στα πλαίσια της.

Έτσι μετά από 17 χρόνια το Ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη μετακόμισε στο νέο κτίριο της κοινότητας, με το όνομα Κοινός Τόπος, στον 3ο όροφο. Επιχειρώντας ένα ακόμη πείραμα κοινής συνύπαρξης κινηματικών δομών, σε μια προσπάθεια να πραγματώσουμε την ιδέα μας για τη δημιουργία κοινοτήτων που να απαντούν στις καθημερινές μας ανάγκες, μεταφερθήκαμε.

Συστεγαζόμαστε με δυο νέες κοινοτικές δομές, το εργαστηριο μεταποίησης τροφίμων και το αυτοοργανωμένο γυμναστήριο. Μέσα από την συμμετοχή μας στην Aυτόνομη Κοινότητα νότιας Αθήνας, ως αναρχικοί, πειραματιζόμαστε μέσα από την συνύπαρξη, τη συνεργασία, τη συνδιαχείριση και τη ζύμωση με άλλους ενεργά δρώντες ανθρώπους, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές βασικές αρχές όπως η αυτοοργάνωση, η αλληλεγγύη, η αντιιεραρχία. Πειραματιζόμαστε στο πώς να δώσουμε απαντήσεις σε βασικά ζητήματα της ζωής μας, όπως αυτό της διαβίωσης (παραγωγή και παρασκευή τροφής, υγεία, στέγαση), της ενδυνάμωσης των κοινωνικών αντιστάσεων (), της κάλυψης αναγκών, όπως η δημιουργία πολιτιστικών δρώμενων ή της άσκησης-άθλησης, της ενεργής και ισότιμης συμμετοχής στα κοινά και στην αναζήτηση τρόπων και μέσων που όλα τα παραπάνω πραγματώνονται και εμπλουτίζονται τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και εμπλεκόμενων ανθρώπων.

Τόσο το στέκι ως χώρος και οι υποδομές τους, όσο και οι υπόλοιπες δομές της κοινότητας, θα βασίζονται στην αυτενέργεια και στη συνεπή συμμετοχή των μελών της. Θα αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία επαφής και γνωριμίας ατόμων, με καθήκον μας να σπάμε την ανάθεση και την παραίτηση, συμμετέχοντας σε κάποια τέτοια δομή αλλά και στην ευρύτερη ζωή της κοινότητας.

Για εμάς το μάθημα της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και της αυτονομίας στην πράξη είναι ο μόνος δρόμος για την ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος στυγνής εκμετάλλευσης ανθρώπων και φύσης, της υποτίμησης της ζωής, της αλλοτρίωσης των ανθρώπινων σχέσεων, της καταστολής και τρομοκρατίας αφεντικών, μμε και κράτους , της υλικής και πνευματικής φτώχειας, του ρατσισμού, του σεξισμού και του αντιδραστικού συντηρητισμού που μας κατακλύζει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *